zərəndaz

zərəndaz
is. <fars.> köhn. Keçmişdə taxçalardan asılan iki qıçalı (şalvara bənzər) zərxara, güllü, xırda bürünc pullarla bəzəkli pərdə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • əndazə — is. <fars.> 1. Kağızdan, kartondan kəsilmiş ülgü. // Ölçü, miqyas, ölçü vahidi. Bir əndazədə – bir ölçüdə, bir qaydada. <Qızların> hamısının libası bir qiymətdə, bir əndazədə və bir ölçüdə idi. M. S. O.. 2. Tənasüb, simmetriya,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndazəsiz — sif. 1. Biçimsiz, ölçülməmiş, tənasübsüz, ölçüsüz. İndi bizim evin quruluşu sənə olduqca ölçüsüz biçimsiz və əndazəsiz görünür. M. S. O.. 2. Hesabsız, saysız, çox qeyri məhdud …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndaz — f. 1) atan, atıcı; 2) m. niyyət, ehtimal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əndazə — f. 1) ölçü, miqyas; 2) hədd, cızıq; 3) m. hesab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • əndazəli — sif. Biçimli, düzgün, mütənasib, qaydalı, hər cəhətdən yerli yerində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • vərəndaz — eləməx’: (Kürdəmir, Meğri) ölçüb biçmək, götürqoy etmək, fikirləşmək. – Vərəndaz eliyib gördü ki, bı dəridən papağ çıxmaz (Kürdəmir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • vərəndaz — is. dan. Götür qoy, ölçübbiçmə, təkrar təkrar yoxlama. Vərəndaz etmək – götür qoy eləmək, ölçüb biçmək, təkrar təkrar yoxlamaq. <Xoruz oğlu:> Vallah, o qədər vərəndaz eləmədim, ancaq kişi təsdiq elədi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xəkəndaz — is. <fars.> Zibil, kül və s. götürmək üçün alət. Aşpaz Əli aşpazxananın qapısının yanında əlində xəkəndaz samovara kömür salırdı. C. M.. Qumru dinməz söyləməz xəkəndazla mollanın yanından elə çırpdı ki, sümükləri şaqqıldadı. M. C.. Kimi özü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gögəndaz — (Kürdəmir) göyümtül. – Nemissərin gögəndaz mahuddan paltarı olurdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • biəndazə — f. əndazəsiz, ölçüsüz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • xakəndaz — f. bax: xəkəndaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”